home   search   mail   sitemap  

vkontaktefacebookodnoklassniki
Відкрита сторінка » Методична робота » Звіт директора ЦДЮТ Пацалової Л.В. за 2019 – 2020 н.р.
  Звіт директора ЦДЮТ Пацалової Л.В. за 2019 – 2020 н.р.

                                                      Звіт

директора Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості          Пацалової Л.В.  за  2019 – 2020 н.р.

У 2019 - 2020 навчальному році ЦДЮТ працював у рамках діючого  Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний заклад,  Закону України  «Про освіту», Статуту ЦДЮТ, Колективного трудового договору, інших  чинних нормативних і правових актів .

Центр дитячої та юнацької творчості розташований в приміщеннях загальною площею 639 м2 , які обладнані відповідним технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно – побутових умов .

 Навчальний рік закінчили 62 гуртки :

38  художньо – естетичного  профілю , з  яких 20 декоративно -  прикладного  мистецтва

8 еколого – натуралістичного напрямку

11 туристського – краєзнавчого профілю

5 гуманітарного напрямку

На підставі угод про співпрацю між ЦДЮТ та школами міста і району відкриті  гуртки :

-        на базі Олешківської спеціалізованої школи №4 – гурток художньої вишивки та туристичні гуртки

-        на базі Олешківської гімназії – гурток «Юний дизайнер», туристсько- краєзнавчі гуртки

-        на базі Олешківської спеціалізованої школи №2 – натуралістичні гуртки, гурток «Ажурне випилювання по дереву»

-        на базі Козачелагерської ЗОШ – туристсько-краєзнавчий гурток

-        на базі Костогризівської ЗОШ – гурток «Юний натураліст»

-        на базі Н.Маячківської ЗОШ – гурток «Інтарсія по дереву»

Освітній процес у ЦДЮТ здійснюють педагогічні працівники , які працюють як на постійній основі , так і за сумісництвом . Станом на 01 червня 2020 року у ЦДЮТ на постійній основі  працюють 16 педагогів , 12 – за сумісництвом .

Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦДЮТ є важливою передумовою , що забезпечує якість освітнього процесу .

В закладі був розроблений перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників до 2025 року , у 2019-2020 навчальному році   2 керівників  гуртків пройшли курсову перепідготовку при ХАНО .

Олешківський Центр дитячої та юнацької творчості спрямовував свою діяльність на систематизацію роботи закладу позашкільної освіти як координаційного центру з навчально-виховної , інформаційно-методичної , організаційно- масової роботи на рівні  Олешківського району.

Протягом  2019 - 2020 навчального року педагогічний  колектив  працював над реалізацією основних завдань:

- творчий   розвиток  особистості  вихованців  засобами позашкільної  освіти в контексті  Концепції   національно - патріотичного  виховання  дітей та молоді

- оновлення змісту освітнього процесу

- допрофесійна підготовка вихованців

- збереження мережі гуртків , зміцнення їх статусу 

- забезпечення освітнього процесу якісними навчальними програми

- пошук нових форм роботи  щодо профілактики правопорушень серед підлітків

- робота з обдарованими і талановитими вихованцями

- створення позитивного іміджу закладу

- укріплення матеріально – технічної бази закладу.

В своїй діяльності  ЦДЮТ постійно співпрацює з громадськими організаціями,  пресою, органами державної влади.

Заклад   постійно  бере  участь  у  відзначенні  державних  свят : День прапора, День   незалежності  , День   захисту дітей, День  вчителя ,  День  українського козацтва ,  День рятівника.

   Хореографічні колективи «Фантазія» (керівник Тимошенко О.В.), «Улыбка» (керівник Худенко Д.Ю.) – учасники обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, є неодноразовими  переможцями .

      Вихованці зразкових студій декоративно – прикладного мистецтва «Дизайн – асорті», «Барвінок» ( керівники Лятецька Т.В., Білоконь О.М.) , студії образотворчого мистецтва «Ми малюємо світ»(керівник Русин С.В.),гуртків художньої вишивки (керівник Мав’ян Т.В.), «Юний дизайнер» (керівник Яловицька А.В.), «Мій улюблений сувенір» (керівник Альохіна В.В.), «Ажурне випилювання по дереву» (керівник Захарченко М.М.), «Інтарсія по дереву (керівник Гришко М.А.) стали призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – виставки «Люби і знай свій край» (всього 25 робіт) і направлені для участі у Всеукраїнському етапі . Робота вихованців гуртка «Юні екологи – краєзнавці» (керівник Цибенко Т.Б.) зайняла І місце в обласному   етапі  Всеукраїнської  акції « Букет замість ялинки» .

 Значних успіхів досягли вихованці туристичних гуртків на рівні  обласних  і всеукраїнських змагань з пішохідного туризму та спортивного орієнтування   (керівники гуртків Федорінов Д.О. , Кобець С.М.).

У 2019-2020 навчальному році навчально-виховна робота була спрямована на практичне впровадження інноваційних технологій  навчання , пошук ефективних шляхів підвищення якості позашкільної освіти, встановлення професійних контактів та співробітництва з науковцями, розвиток творчого потенціалу педагогів та вихованців гуртків.

Освітній процес у ЦДЮТ здійснюється диференційовано, згідно рівнів навчання та відповідно до індивідуальних можливостей вихованців з урахування їх вікових особливостей .

Методичне об’єднання є організаційною формою групової науково– методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів . Метою діяльності методичного об’єднання керівників гуртків ЦДЮТ є підвищення професійної компетентності , розвиток творчого потенціалу педагогів , забезпечення якості освітнього процесу. Засідання відбувались у формі семінарів – практикумів , круглих столів , звітів – презентацій , ділових ігор , тренінгів , дискусійних платформ  тощо , де розглядались питання щодо вдосконалення методичного забезпечення занять , впровадження інноваційних технологій навчання , психолого-педагогічних аспектів освітнього процесу у позашкіллі . Педагоги ЦДЮТ брали участь у професійних  обласних науково-методичних семінарах , конференціях , тренінгах , майстрах класах .

Керівники гуртків впроваджують новітні  технології навчання : проектна діяльність , виставки–презентації, інсталяції, квести , ігрові технології  тощо .

 Вся робота ЦДЮТ висвітлюється на сайті закладу .

      У 2019 – 2020 навчальному році педагоги ЦДЮТ працювали над науково-методичною проблемою : «Інтеграція шкільної та позашкільної освіти як провідний вектор розвитку й модернізації сучасної системи освіти України» 

В контексті вирішення даної проблеми  адміністрацією закладу , органами самоврядування створювались умови  для творчого росту педагогів та вихованців, а саме :

-        задоволення   потреби  педагогів  в  неперервній освіті та надання їм допомоги  у подоланні труднощів;

-        здійснення  методичного  супроводу заходів науково-методичного, психолого-педагогічного та інформаційного спрямування;

-        розвиток творчих здібностей, організаційних та комунікативних вмінь педагогів;

-        сприяння формуванню індивідуального стилю у творчій діяльності педагогів ЦДЮТ;

-        організація роботи  щодо створення умов для виявлення та розвитку здібних та обдарованих вихованців ЦДЮТ, їх подальший методичний супровід та удосконалення системи стимулювання.

З метою забезпечення неперервності творчого росту керівників гуртків та координації методичної роботи в закладі в системі працює навчально – методична рада , де розглядаються актуальні питання освітнього процесу , підвищення професійної  компетентності  педагогів  , роботи  з  обдарованими  дітьми  , організації  атестації  керівників гуртків , особливостей  реалізації  Концепції національно – патріотичного виховання . Навчально – методичною радою відпрацьовані  критерії  щодо створення  керівниками  гуртків власних адаптованих   навчальних  програм ,  впровадження  їх  в  освітній  процес  закладу.

Необхідно  відзначити  цілеспрямовану  діяльність  керівника Музею  бойової слави  Бредіхіної В.М. щодо  виховання  у  дітей  патріотичних  почуттів , залучення  їх до районних , обласних , Всеукраїнських акцій , операцій , експедицій. Керівник музею співпрацює із державними, громадськими організаціями, що сприяє  залученню учнів  до цікавих проектів , пошукової роботи , дає можливість поповнити  музей новими матеріалами .

Протягом березня–травня освітній процес в ЦДЮТ здійснювався у дистанційній   формі.

 Під час роботи в умовах карантинних обмежень , пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території України, за рекомендаціями  Міністерства освіти і науки  керівникам закладів освіти всіх форм власності, викладених  у листі №1/9-154 від 11 березня 2020 року, і  відповідно  до наказів по ЦДЮТ, освітній процес, а також виконання  організаційно-педагогічної, методичної роботи в Олешківському ЦДЮТ здійснювалися шляхом проведення дистанційного навчання з використанням інтернет сервісів : Zoom, Skipe, You-Tube-канали, Viber та інших (як технологій дистанційного навчання ).

Адміністрацією закладу спільно з керівниками гуртків для створення єдиного освітнього простору було організовано  інформування здобувачів освіти і батьків вихованців про умови опрацювання навчального матеріалу  шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет сторінках , у вайбер групі або індивідуальних консультацій в період карантину.

Для реалізації завдань  навчальних програм з позашкільної освіти керівниками гуртків Олешківського ЦДЮТ  було розроблено систему роботи з вихованцями всіх вікових груп за рівнями навчання (згідно індивідуальних планів).

Триває практичний етап  виготовлення емблеми Олешківського ЦДЮТ «Всесвіт творчості».

З використанням  технологій дистанційного навчання, а саме: через електронну пошту, месенджери, Viber  керівниками творчих об’єднань  ЦДЮТ здійснювалося  оцінювання результатів навчання здобувачів освіти: перевірка виконаних завдань, випускних робіт-рефератів,  проведення тестів, визначення  рівня  засвоєння матеріалу. В групах основного та вищого рівнів до 25.05.2020 року  було проведено  підсумкове тематичне   тестування.

Як результат тісної  співпраці керівників  гуртків,  вихованців ЦДЮТ та за підтримки батьків учнівської молоді, у практичному доробку кожного колективу є відео матеріали творчих робіт обдарованих, талановитих  вихованців, фрагменти відео уроків та майстер класів від педагогів, дипломи-нагороди за участь (дистанційно) у Всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях.  А в скарбниці відеотеки закладу,  на офіційному сайті Олешківського Центру дитячої та юнацької творчості ,  на  сторінках соцмереж презентовано, як нові форми  роботи,  відеовітання вихованців і випускників  ЦДЮТ із закінченням 2019-2020 навчального року  та відео концерт до Дня захисту дітей.

З метою створення умов для забезпечення доступу дітей до якісної позашкільної освіти , розвиток їх творчих здібностей, робота педагогічного колективу ЦДЮТ буде спрямована на вирішення :

-        виконання державних законів та нормативних документів про позашкільну освіту ,   Указу Президента  України «Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» ;

-        збереження та  розширення мережі гуртків ;

-        урізноманітнення напрямів гурткової роботи з урахування інтересів дітей та їх батьків;

-        удосконалення науково-методичного та програмного забезпечення освітнього процесу;

-        організація роботи щодо зростання професійної компетентності педагогів;

-        активізація роботи з обдарованими дітьми та молоддю, дітьми з особливими потребами;

-        подальший розвиток та зміцнення матеріально–технічної бази закладу;

-        залучення батьків до  здійснення освітнього процесу  в закладі.

 

Директор ЦДЮТ                                                              Пацалова Л.В.

 

 

 

 

 

  Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гість, не можуть залишати коментарі в даній статті.

Понеділок-П'ятниця
з 8:00 до 17:00
Адміністрація
Субота-Неділя
Робота гуртків за
розкладом
Телефон для довідок
(05542) 2-29-94
«    Червень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

влажность:

давление:

ветер:


Оцініть роботу нашого Центру
Відмінно!
Добре
Непогано
Помощь в разработке TEDA+